Efektiivne veose kinnitamine sõltub kaubaliigist ja algab õigest, transpordile vastavast pakendist, kauba pealelaadimisest ja paigutusest ning kinnitamisest. Üksnes hästi pakitud ja paigutatud kaupa saab kinnitada ja transportida ohutult ja turvaliselt.

Transportimisel kaubale mõju avaldavad jõud

Tavapärasel sõidurežiimil (k.a täispidurdused, kiirendused, vältimismanöövrid ja halvad teede tingimused) mõjuvad kaubale äärmiselt tugevad jõud.


Näiteks: 0,5 jõuühikut küljele tähendab, et 10-tonnise massiga kauba korral mõjub tendile kuni 5-tonnine jõud: 0,5 jõuühikut = 50% kauba massist.

Jõu toime koormale maanteetranspordis

Jõu toime koormale maanteetranspordis

Jõu mõju koormale kombineeritud liikluses

Kombineeritud transport Kombineeritud transport

Vagunite manööverdamisega raudteejaamades ning rullimis- ja kallutamisliigutustega laevadel toimivad koormale tugevamad jõud kui maanteetranspordis.


See nõuab kombineeritud liikluses tõhusamaid koorma kinnitamise meetmeid:


 • Kuna poolhaagiseid laaditakse vagunile ka sõidusuunale vastupidises suunas, tuleb kaup kinnitada ka taha libisemise vältimiseks.
 • Pöörake tähelepanu optimaalsele kaalujaotusele poolhaagisel - vältige esi- või tagaosa ülekoormamist!
 • Enne terminalis/sadamas või igal poolhaagise üleandmisel kontrollida veelkord korrektset koormakinnitust (nt piisav koormarihmade pinge).

Jõudude mõju kombineeritud transpordis - rong

Jõudude mõju kombineeritud transpordis - rong Jõudude mõju kombineeritud transpordis - rong

Jõudude mõju kombineeritud transpordis - laev

Jõudude mõju kombineeritud transpordis - laev Jõudude mõju kombineeritud transpordis - laev

Koormakinnitusviisid

Koorma blokeerimine

Blokeerimine tähendab, et kaup laaditakse otse ja ilma vahedeta laadimisruumi piireteni (esisein, ported, koormatoed).
Selline pealelaadimine on kombinatsioonis XL-haagistega eriti tõhus koorma kinnitamise meetod.
Kui see pole kauba omaduste tõttu võimalik, tuleb koorem tõkestada pingutusrihmade ja abivahendite abil. Koorma tõkestamise meetodid pingutusrihmadega on nt risti- ja diagonaalside, pealt- või silmusside.

Koorma pealtsidumine

Pealtsidumise korral suurendatakse kauba koormuse jõudu veoplatvormile kauba kinnitamise teel ning saavutatakse seeläbi parem koormakinnitus.
Koorma kinnitamine pealtsidumisega: alla kinnitamisel väheneb rihmade pingutusjõud nurga suuruse vähenemisega

Kombineeritud koormakinnitus

Kombineeritud koormakinnituse korral kombineeritakse blokeerimine ja koormarihmadega sidumine. Kaup laaditakse nt vastu esipaneeli ja kasutatakse diagonaal-, silmus- või pealtsidumist. Praktikas kasutatakse sellist koormakinnitusmeetodit väga sageli.
Kinnitamine kombineeritud transpordi jaoks - ette, küljele ja taha, kasutades libisemisvastaseid matte
Siin toodud jooniste puhul on tegu näidistega. Konkreetsete praktiliste näidistega teabelehed standardile EN 12195-1 vastavate koormakinnitusmeetodite kohta erinevate tootegruppide jaoks.

Videoklipp "Koorma kinnitamise viisid"

Koorma kinnitamise viisid play
True
http://www.lkw-walter.ee/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Pingutusrihmad ja abivahendid koorma kinnitamiseks

Piisav arv koormakinnitusvahendeid (koormarihmad, nurgakaitsmed, libisemisvastased matid) ja nende laitmatu seisukord on tõhusa koormakinnituse põhieeldused.
Pika hoovaga pingutusseadmega pingutusrihm Pika hoovaga pingutusseadmega pingutusrihm Eelpingutusjõu mõõtevahend Eelpingutusjõu mõõtevahend

Pingutus- ehk koormarihmad ja eelpingutusjõu mõõtevahend

Pingutusrihmad on mõeldud eelkõige koorma sidumiseks veovahendil. Kinnitusvahendite abil suurendatakse koormust ja saavutatakse parem koormakinnitus. Põhimõttliselt eristatakse:

 • Lühikese hoovaga pingutusseade pingutusjõuga u 350 daN (kg)
 • Pika hoovaga pingutusseade pingutusjõuga u 500 daN (kg)

Tõhus pingutusjõud sõltub põhimõtteliselt jõust, mida on vaja pingutusrihma pingule tõmbamiseks pingutusseadme abil. Seetõttu saab saavutatavat tõhusat pingutusjõudu määrata üksnes eelpingutusjõu mõõtevahendiga.

Videoklipp "Koormarihmadekäsitsemine"

Koormarihmadekäsitsemine play
True
http://www.lkw-walter.ee/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Abivahendid: libisemisvastased matid ja nurgakaitsmed

Põhimõtteliselt suurendavad libisemisvastased matid hõõrdeväärtust. See omadus on koormakinnitusel eeliseks, aga üksnes teatud toodete puhul. Teiste toodete puhul võib nende kasutamisel olla isegi vastupidine toime (nt kaup libiseb kaubaalusel, suureneb ümberkukkumise oht).


Nurgakaitsmed ei kaitse mitte ainult kaupa ja pingutusrihma, vaid moodustavad ka koormakinnituse tõhusa abivahendi, jagades eelpingutusjõudu ühtlaselt.

Teie ülesanded ja Teie vastutus

Iga koorem tuleb paigutada ja kinnitada nii, et see ei saaks isegi täispidurit rakendades, ootamatul vältimismanöövril või halbade teetingimuste korral libiseda, ümber kukkuda, edasi-tagasi rulluda ega koormast välja kukkuda.


Kui koormakinnitusmeetodit pole koorma omaduste (nt pakend, raskuskese) tõttu võimalik selgelt määrata, küsige piisava koormakinnituse jaoks nõu laadijalt.


Lisaks olete kohustatud rakendama järgmisi meetmeid:

Pingutusrihmaga kinnitamine Pingutusrihmaga kinnitamine Pingutusrihmadega koormakinnitus Pingutusrihmadega koormakinnitus
 • Koormuse jaotuse ja koormakinnituse kontroll enne sõidu alustamist. Olete ka siis kontrolliks kohustatud, kui koorma on laadinud keegi teine.
 • Kui tegu peaks olema plommitud haagisega, tohib vahetu ohu korral selle avada kokkuleppel Teie LKW WALTERi kontaktisikuga.
 • Sõidustiil tuleb valida vastavalt koorma iseloomule.
 • Jälgige koormakinnituse eripärasid kombineeritud liikluses.
 • Koormakinnitusi tuleb rakendada ka tehase territooriumil lühikeste vahemaade läbimiseks.
 • "10 koormakinnituse kuldreegli" järgimine

Videoklipp "Koorma kinnitamise kuldreeglid"

Koorma kinnitamise kuldreeglid play
True
http://www.lkw-walter.ee/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg
Koormarihmadekäsitsemine Koormarihmade
käsitsemine
Pingutusrihma õigesisestus pingutusseadmesse Pingutusrihma õige
sisestus pingutusseadmesse

Koormakinnitusvahendite käsitsemine

Palun pöörake tähelepanu järgmistele punktidele:

 • Hoidke kaasas lisaks haagistel fikseeritud pingutusrihmadele vähemalt viite täiendavat komplekti (lahtine pingutusrihm ja pingutusseade) ning piisavalt nurgakaitsmeid.
 • Rullige lahtised, kasutamata pingutusrihmad kokku ja paigutage koos muude koormakinnitusvahenditega (nt nurgakaitsmed) oma vedukisse! Üleliigsed lahtised koormakinnitusmaterjalid viige ühte meie koormakinnitusvahendite hoiukohta.
 • Jälgige pealelaadimise ajal seda, et laadijad ei asetaks kaupa kasutamata, kinnimonteerimata pingutusrihmadele ja/või pingutusseadmetele. Vajadusel riputage need virnastusliistudele või nende ümber.
 • Märgatavate kulumisjälgedega pingutusrihmasid ja pingutusseadmeid ei tohi koorma kinnitamiseks enam kasutada. Need tuleb kõrvaldada.
 • Pingutusseadmed ei tohi tenti vajutada. See võib põhjustada raudteeterminalides kontrollimisel viivitusi.
 • Jälgige pingutusihmasid kasutades, et rihm oleks pingutusseadmesse korrektselt sisestatud (vt joonised). Teravate nurkadega kauba korral kasutage pingutusrihmade kaitsmiseks nurgakaitsmeid.
^ - Top

See veebileht kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile parimat kogemust veebilehe kasutamisel. Seda veebilehte kasutades nõustute küpsiste salvestamisega. Lisateabe leiate siit: Kasutustingimused