Efektiivne veose kinnitamine sõltub kaubaliigist ja algab õigest, transpordile vastavast pakendist, kauba pealelaadimisest ja paigutusest ning kinnitamisest. Üksnes hästi pakitud ja paigutatud kaupa saab kinnitada ja transportida ohutult ja turvaliselt.

Transportimisel kaubale mõju avaldavad jõud

Tavapärasel sõidurežiimil (k.a täispidurdused, kiirendused, vältimismanöövrid ja halvad teede tingimused) mõjuvad kaubale äärmiselt tugevad jõud.


Näiteks: 0,5 jõuühikut küljele tähendab, et 10-tonnise massiga kauba korral mõjub tendile kuni 5-tonnine jõud: 0,5 jõuühikut = 50% kauba massist.

Jõu toime koormale maanteetranspordis

Jõu toime koormale maanteetranspordis Jõu toime koormale maanteetranspordis

Jõu mõju koormale kombineeritud liikluses

Kombineeritud transport Kombineeritud transport

Vagunite manööverdamisega raudteejaamades ning rullimis- ja kallutamisliigutustega laevadel toimivad koormale tugevamad jõud kui maanteetranspordis.


See nõuab kombineeritud liikluses tõhusamaid koorma kinnitamise meetmeid:


  • Kuna poolhaagiseid laaditakse vagunile ka sõidusuunale vastupidises suunas, tuleb kaup kinnitada ka taha libisemise vältimiseks.
  • Pöörake tähelepanu optimaalsele kaalujaotusele poolhaagisel - vältige esi- või tagaosa ülekoormamist!
  • Enne terminalis/sadamas või igal poolhaagise üleandmisel kontrollida veelkord korrektset koormakinnitust (nt piisav koormarihmade pinge).

Jõudude mõju kombineeritud transpordis - rong

Jõudude mõju kombineeritud transpordis - rong Jõudude mõju kombineeritud transpordis - rong

Jõudude mõju kombineeritud transpordis - laev

Jõudude mõju kombineeritud transpordis - laev Jõudude mõju kombineeritud transpordis - laev

Koormakinnitusviisid

Koorma blokeerimine

Blokeerimine tähendab, et kaup laaditakse otse ja ilma vahedeta laadimisruumi piireteni (esisein, ported, koormatoed).
Selline pealelaadimine on kombinatsioonis XL-haagistega eriti tõhus koorma kinnitamise meetod.
Kui see pole kauba omaduste tõttu võimalik, tuleb koorem tõkestada pingutusrihmade ja abivahendite abil. Koorma tõkestamise meetodid pingutusrihmadega on nt risti- ja diagonaalside, pealt- või silmusside.

Koorma pealtsidumine

Pealtsidumise korral suurendatakse kauba koormuse jõudu veoplatvormile kauba kinnitamise teel ning saavutatakse seeläbi parem koormakinnitus.
Koorma kinnitamine pealtsidumisega: alla kinnitamisel väheneb rihmade pingutusjõud nurga suuruse vähenemisega Koorma kinnitamine pealtsidumisega: alla kinnitamisel väheneb rihmade pingutusjõud nurga suuruse vähenemisega

Kombineeritud koormakinnitus

Kombineeritud koormakinnituse korral kombineeritakse blokeerimine ja koormarihmadega sidumine. Kaup laaditakse nt vastu esipaneeli ja kasutatakse diagonaal-, silmus- või pealtsidumist. Praktikas kasutatakse sellist koormakinnitusmeetodit väga sageli.
Kinnitamine kombineeritud transpordi jaoks - ette, küljele ja taha, kasutades libisemisvastaseid matte Kinnitamine kombineeritud transpordi jaoks - ette, küljele ja taha, kasutades libisemisvastaseid matte
Siin toodud jooniste puhul on tegu näidistega. Konkreetsete praktiliste näidistega teabelehed standardile EN 12195-1 vastavate koormakinnitusmeetodite kohta erinevate tootegruppide jaoks.

Videoklipp "Koorma kinnitamise viisid"

Koorma kinnitamise viisid play
True
http://www.lkw-walter.ee/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Pingutusrihmad ja abivahendid koorma kinnitamiseks

Piisav arv koormakinnitusvahendeid (koormarihmad, nurgakaitsmed, libisemisvastased matid) ja nende laitmatu seisukord on tõhusa koormakinnituse põhieeldused.
Pika hoovaga pingutusseadmega pingutusrihm Pika hoovaga pingutusseadmega pingutusrihm Eelpingutusjõu mõõtevahend Eelpingutusjõu mõõtevahend

Pingutus- ehk koormarihmad ja eelpingutusjõu mõõtevahend

Pingutusrihmad on mõeldud eelkõige koorma sidumiseks veovahendil. Kinnitusvahendite abil suurendatakse koormust ja saavutatakse parem koormakinnitus. Põhimõttliselt eristatakse:

  • Lühikese hoovaga pingutusseade pingutusjõuga u 350 daN (kg)
  • Pika hoovaga pingutusseade pingutusjõuga u 500 daN (kg)

Tõhus pingutusjõud sõltub põhimõtteliselt jõust, mida on vaja pingutusrihma pingule tõmbamiseks pingutusseadme abil. Seetõttu saab saavutatavat tõhusat pingutusjõudu määrata üksnes eelpingutusjõu mõõtevahendiga.

Videoklipp "Koormarihmadekäsitsemine"

Koormarihmadekäsitsemine play
True
http://www.lkw-walter.ee/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Abivahendid: libisemisvastased matid ja nurgakaitsmed

Põhimõtteliselt suurendavad libisemisvastased matid hõõrdeväärtust. See omadus on koormakinnitusel eeliseks, aga üksnes teatud toodete puhul. Teiste toodete puhul võib nende kasutamisel olla isegi vastupidine toime (nt kaup libiseb kaubaalusel, suureneb ümberkukkumise oht).


Nurgakaitsmed ei kaitse mitte ainult kaupa ja pingutusrihma, vaid moodustavad ka koormakinnituse tõhusa abivahendi, jagades eelpingutusjõudu ühtlaselt.


Registreerige nüüd ja hakake partneriks!

Lisateave teema "Koormakinnitus" kohta on saadaval vaid partneritele.
Registreeruge juba täna ja saage kasu koostöö mitmetest eelistest!

Edasine informatsioon:

^ - Top

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku veebilehe kasutamise kogemust. Kui klõpsate nuppu "Nõustun", olete nõus küpsiste kasutamisega. Kui soovite mõned küpsised välistada, klõpsake siia. Lisateavet Teie andmetega ümberkäimise kohta leiate meie kasutustingimustest ja andmekaitsejuhistest alt

Nõustun