Meie sõnastikust leiate kõik olulisimad terminid seoses transpordiga. Uurige järele!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Siinkohal on tegu rahvusvahelise kokkuleppega ohtliku kauba veoks maanteel.
 • Allasõidutõke (külgmine, tagumine)

  Allasõidutõke on treilerite ja veokite kaitseseadis, mille eesmärk on õnnetusjuhtumi korral ära hoida teiste liiklejate sattumine sõiduki alla.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Üldtingimused Austria veoettevõtetele)  AÖSp kohaldatakse vastavalt lepingule. AÖSp reguleerib muuhulgas õigussuhet tellija ja ekspediitori vahel ning ekspediitori vastutust.

 • Aramiidkangas

  Aramiidi puhul on tegu spetsiaalse kangaga, mida kasutatakse katusetendi jaoks. Aramiid on kollane ja tulekindel.

B

 • BAG

  Saksamaa Föderaalne kaubaveoamet (www.bag.bund.de)
 • Blokeerimine

  Blokeerimine on koorma kinnitamise viis.

  Blokeerimine tähendab, et kaup laaditakse otse ja ilma vahedeta laadimisruumi piireteni (esisein, ported, koormatoed).
  Selline pealelaadimine on kombinatsioonis XL-haagistega eriti tõhus koorma kinnitamise meetod.  Koormakinnitusviisid

C

 • CEMT-luba

  CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Euroopa Transpordiministrite Konverents)

  CEMT-lubade arv ja riikide jaotus määratakse igal aastal Euroopa Transpordiministrite konverentsi (Internationales Transport Forum ITF) resolutsiooniga. See luba annab volitused kaubaveo teostamiseks u. 45 CEMT-liikmesriigi vahel.
 • CIM

  CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

  CIM on rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsed eeskirjad, mille leiate COTIFi lisas B.  Vaata ka COTIF.

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR on rahvusvahelise kaupade autoveolepingu konventsioon". CMR-i tingimused on kohustuslikus korras kohaldatavad kõigi lepingupoolte poolt piiriüleses autoveos.
 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" või "Käitumiskoodeks" on erinevateks olukordadeks ja kontekstiks soovitatud käitumismallide kogum, mille järgimist nõuab ettevõte tavapäraselt vabatahtlikult.
  WALTER GROUP on arendanud välja oma käitumiskoodeksi, mis on mõeldud meie töötajatele ja juhtkonnale suuniseks otsuste tegemisel ja äritegevuses.  Code of Conduct (PDF)

 • Coilmulde-poolhaagis

  Pleki või terase rulle nimetatakse ka poolideks (coils). Nende poolide (võivad kaaluda mitu tonni) ohutuks laadimiseks on vaja kas vastavat pakendit (raam) või rullmaterjali vanniga treilerit. Vann on kaetav põrandasüvend haagises, mis on u 5 kuni 8,5 m pikk. Kui vann on kaetud, saab nende sõidukitega vedada ka muud kaupa.  LKW WALTERi haagisepark

 • CONNECT

  CONNECT on meie online-portaal klientidele, mille kaudu saab tellimusi hõlpsasti töödelda. Lisafunktsioonid: aktuaalsete tellimuste ülevaade ja vajaliku lisateabe olemasolu.

  Demo


  Kliendiportaal CONNECT

 • COTIF

  COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

  Tegu on rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga, mis puudutab nii piiriülest kaupade kui ka inimeste liikumist. (www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/)

D

 • daN

  daN on dekanjuutoni lühend. Newton [ˈnjuːtn] (ühiku lühend N) on rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis (SI) füüsikalise suuruse jõu jaoks kasutatav mõõtühik. daN on ühik, mida kasutatakse nt koormakinnituses kandevõime andmete või trosside või rihmade vastupidavuse puhul. 1 daN on ligikaudselt võrdne raskusjõuga, mis mõjub kehale massiga 1kg. Tross, mille katkemisjõud on 1000 daN, suudab seega kanda 1.000 kg.
 • Diagonaalside

  Koormakinnitusmeetod sõidusuunas või vastusuunas mõjuvate jõudude korral turvalisuse tagamiseks. Kasutatakse muuhulgas ka keemiatööstuses.  Vaata ka Blokeerimine.

 • ATA-märkmik

  ATA-märkmiku väljastab riiklik Kaubandus- ja Tööstuskoda ja seda võib kirjeldada kui rahvusvahelist memorandumit.
  See on mõeldud kauba ajutiseks impordiks/ekspordiks (nt messid, ehitusplatsid välismaal jms.).

E

 • ECTA

  "European Chemical Transport Association" on Euroopa maanteetranspordiettevõtete ühendus, mille eesmärk on parandada vedude tõhusa teostamise, ohutuse, kvaliteedi, keskkonna ja sotsiaalsete aspektide standardeid keemiliste toodete transportimisel Euroopas. ECTA on lisaks "Responsible Care Initiative" eest vastutav Euroopa maanteetranspordisektoris. (www.ecta.com)
 • EDI ühendus

  EDI tähendab Electronic Data Interchange = elektrooniline andmevahetus  Electronic Data Interchange (EDI)

 • EN 12195-1

  Üleeuroopaline siduv standard veose kinnitamisel kinnitusjõudude arvutamiseks; kehtib sõidukitele alates üldmassist 3,5 t.

  Koorma kinnitamise standardid

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL on koorma kinnitamisel kasutatav termin. Siinkohal on tegu Euroopa standardiga sarrustatud sõiduki kerekonstruktsioonidele. XL kerekonstruktsioonid vastavad sellele standardile (sarrustatud sõiduki kerekonstruktsioonid). LKW WALTERi kogu treileripark kombineeritud liikluse jaoks vastab standardile EN 12642 XL.
 • Esisein

  Esiseina puhul on tegu treileri eesmise seinaga.
 • EURO-klassid (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 või 6 viitavad müra- ja saastevaestega veoautode erinevatele mootoriklassidele. LKW WALTER rakendab aina enam transpordipartnereid keskkonnasõbralike veokitega, mille varustus algab EURO-klassist 5.

F

 • FBL

  FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

  FBL on vastuvõtu-, kindlustus- ja kaubadokument. Sellel, kes hoiab veokirja füüsiliselt käes, on õigus kaupa käsutada.
 • FCR

  FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

  Tegu on ekspediitori vastuvõtukinnitusega (kaup on antud ekspediitori vastutuse alla).
 • FIATA

  FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

  FIATA on "Rahvusvaheline Ekspedeerijate Assotsiatsioon", mis asutati Viinis 31. mail 1926. Selle hulka kuulub 150 riigis u. 40 000 liiget (ekspedeerijat). FIATA nõustab ÜRO-d ja selle peakontor asub Zürichis.
 • Filmivineerpõrand

  Filmivineerpõrand on hetkel tavapärane puitpõranda (plaadid) kattematerjal treileris.
 • FTL

  FTL on ingliskeelse termini "Full Truck Load" (täiskoorem) lühend.  Vaata ka Täiskoorem.

G

 • Global Compact

  Global Compact on maailma suurim majandusliku jätkusuutlikkuse initsiatiiv, mis kuulub ÜRO egiidi alla. See on üleskutse ettevõtetele viia ellu oma strateegiaid ja tegevusi vastavalt inimõiguste, töö, keskkonna ja korruptsioonivastastele universaalsetele põhimõtetele ning rakendada meetmeid ühiskondlike eesmärkide edendamiseks. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)
 • GREEN transport

  "GREEN transport" puhul on tegu LKW WALTERi kaubamärgiga, mille all toimuvad kõik meie tegevused seoses saasteainete emissiooni vähendamisega transportimisel.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Koostöö põhialused)

  See on alus tulevaseks koostööks meie transpordipartneritega.

H

 • Haagiste vedamine

  Haagiste vedamise all mõtleme kombineeritud liikluses edasi-tagasivedu, mis hõlmab LKW WALTERi haagiste vedamist pealelaadimiskohast kombineeritud vedude terminali/sadamasse või kombineeritud vedude terminalist/sadamast mahalaadimiskohta.  Vaata ka Kombineeritud transport.

 • HACCP

  HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Ohu analüüs ja kriitilised kontrollpunktid)

  See on ennetuslikele meetmetele keskenduv enesekontrollisüsteem. See on mõeldud selleks, et tuvastada, hinnata ja hallata olulisi tervist puudutavaid ohte, mis võivad tekkida seoses toiduainete transpordiga. Selle eesmärk on tagada suurim võimalik tooteohutus ja garanteerida lõpptarbija kaitse.
 • Hõõrdetegur µ (mü)

  Kui koorem asub laadimispinnal, esineb koorma ja aluspinna vahel hõõrdumine, mida väljendatakse hõõrdeväärtuse kaudu. Selle abil arvutatakse koorma libisemiskindlus ja vajalik pingutusrihmade arv.

I

 • Intermodaalne transport

 • IRU

  IRU = International Road Transport Union

  Genfis asuv IRU esindab transpordimajanduse üldiseid huve maanteedel ja on TIR-vihiku süsteemi organiseerija.
 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER sai 1992. aastal vastavalt ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaadi ja 2016. aastal vastavalt ISO 14001:2004 keskkonnasertifikaadi.  ISO sertifikaat (PDF)

J

 • Joloda

  Kaitstud kaubamärk. See on tuletatud innovaatori ja ettevõtte looja Johnstone George poolt.
  JOLODA kujutab endast aja- ja energiasäästlikku laadimissüsteemi treileritel, mida kasutatakse eelkõige paberitoodete transportimiseks.

K

 • Kabotaaž

  Kabotaažiks nimetatakse riigisisese veoteenuste pakkumist välismaise transpordifirma poolt.
 • Kardin-poolhaagis

  Kardin-poolhaagise puhul on tegu portedeta tenthaagisega.
 • Kombineeritud koormakinnitus

  Kombineeritud koormakinnituse korral kombineeritakse blokeerimine ja koormarihmadega sidumine. Kaup laaditakse nt vastu esipaneeli ja kasutatakse diagonaal-, silmus- või pealtsidumist. Praktikas kasutatakse sellist koormakinnitusmeetodit väga sageli.  Koormakinnitusviisid

 • Kombineeritud transport

  Et transport oleks võimalikult keskkonnasäästlik ja kulutõhus, kasutatakse kombineeritud transpordi puhul erinevate transpordivahendite, nagu veokite, rongide ja laevade, optimaalset kombineerimist.

  • Rong/laev põhiteekonna jaoks (keskkonnasõbralik transpordilahendus)
  • Veoauto kauba kohaleviimiseks (paindlik kogumine ja kohaletoimetamine)

  Kombineeritud transport

 • Kontrollpunkt

  Kontrollpunktiks nimetatakse LKW WALTERi poolt volitatud ettevõtet, kuhu saadetakse veoautod kontrolli, enne kui need sõidavad peale-või mahalaadimiskohta. Kontrollpunktides kontrollib koolitatud personal muuhulgas sõiduki tehnilist seisukorda, vajalike laadimisvahendite (nt koormarihmad), juhi isikliku kaitsevarustuse olemasolu ning juhi teadmisi peale-/mahalaadimiskohas kehtivatest ohutusnõuetest.
 • Koormalatid

  Koormalatid kuuluvad veose kinnitusvahendite hulka. Neid nimetatakse kinnituslaudadeks või vaheseina kinnitusteks või lukustusteks. Need on mõeldud koorma kinnitamiseks, et takistada kauba edasi-tagasi libisemist.
 • Koormarihmad

  Koormarihmad on mõeldud kauba kinnitamiseks.
  Põhimõtteliselt eristatakse lühikese hoovaga pingutusseadmega koormarihmasid (pingutusjõud u 350 daN) ja pika hoovaga pingutusseadmega koormarihmasid (pingutusjõud u 500 daN).
 • Külgmise silmusega kinnitusköis

  Seda nimetatakse ka silmuskinnituseks. Koormakinnitusmeetod külgkiirenduste korral turvalisuse tagamiseks (külgedele mõjuva jõu vastu). Kasutatakse muuhulgas ka terasetööstuses.  Vaata ka Blokeerimine.

L

 • Laadimiskõrgus

  Külgmine laadimiskõrgus: kõrgus, milleni saab treilerit küljelt laadida.
  Tagumine laadimiskõrgus: kõrgus, milleni saab treilerit tagant laadida.
 • Libisemisvastased matid

  Veose kinnitusvahend, mida kasutatakse alusena hõõrdeteguri suurendamiseks. Matid on valmistatud libisemisvastastest materjalidest nagu kummigraanulid, kiudmaterjalid või kaetud papp.
 • LOADS TODAY

  Juhtiv täiskoormabörs Euroopas LOADS TODAY on LKW WALTERi internetiplatvorm transpordipartneritele. LOADS TODAY peamiseks eeliseks on see, et LKW WALTERi transpordipartner leiab LOADS TODAYst üksnes need täiskoormad, mida LKW WALTER tellib ja mille eest maksab.  Transpordibörs LOADS TODAY

 • LTL

  LTL on ingliskeelse termini "Less than Truck Load" (osakoorem) lühend.
 • Lühikese hoovaga pingutusseade

  Lühikese hoovaga pingutusseade, mida kutsutakse ka survega pingutusseadmeks, on mõeldud pingutuselemendiks pingutusrihmadega veose kinnitamisel. Alates 2004. aasta aprillist peab EN 12195 standardi alusel olema lühikese hoovaga pingutusseadme eelpingutusjõud vahemikus 250 kuni 350 daN.  Vaata ka Pika hoovaga pingutusseade.

M

 • Mega-poolhaagis

  Mega-poolhaagis on treiler, mille sisekõrguseks on 3 m.
 • MiLog

  Miinimumpalga seadus - Saksamaal kehtiv seadus üldiskehtiva miinimumpalga reguleerimiseks.
  1. jaanuaril 2015 Saksamaal jõustunud seadus määrab üleriiklikult kehtiva miinimumpalga.
 • Multilock veose kinnitamiseks

  Multilock on treileri põhjas (vasakpoolsel ja parempoolsel raamil) olev terasliist koos koormarihmade jaoks mõeldud kinnituspunktidega.

N

 • Neutraliseerimine

  Neutraliseerimise korral ei avaldata kauba päritolu või sihtkohta peale- ja/või mahalaadimiskohas. Sealjuures eristatakse väärtuse ja nimetuse neutraliseerimist.
 • Nurgakaitse

  Koormakinnitusvahend erinevates vormides (plast, papp...), mis kaitseb kaupa ja rihma kahjustuste eest.

O

 • Online-broneering

  Tellimuse broneerimine meie online-kliendiportaali CONNECT kaudu.  Vaata ka CONNECT.

P

 • Pakkeleht

  Pakkeleht on pakkeüksuste nimekiri. See on mõeldud kauba täpse mahu ja tüübi määramiseks.
 • Paperliner

  Paperliner on spetsiaalne treiler paberiveoks automaatse peale- ja mahalaadimissüsteemiga (Joloda rööpad, Joloda liugkäru).
 • Pealtsidumine

  Pealtsidumine on koorma kinnitamise viis.

  Pealtsidumise korral suurendatakse kauba koormuse jõudu veoplatvormile kauba kinnitamise teel ning saavutatakse seeläbi parem koormakinnitus.

  See saavutatakse näiteks pingutusrihmadega sidumise teel.  Koormakinnitusviisid

 • Pika hoovaga pingutusseade

  Pika hoovaga pingutusseade, mida kutsutakse ka tõmmatavaks pingutusseadmeks, on mõeldud pingutuselemendiks pingutusrihmadega veose kinnitamisel. Alates 2004. aasta aprillist peab EN 12195 standardi alusel olema pika hoovaga pingutusseadme eelpingutusjõud vahemikus 375 kuni 500 daN.  Vaata ka Lühikese hoovaga pingutusseade.

 • Porte (portedega haagis)

  Porte (=külgmine välissein) on laadimispinna ehituslik piire. See on mõeldud piirdena, et takistada kauba mahakukkumist.
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (Isikukaitsevarustus)

  Järgmised märgistused nõuavad isikukaitsevarustuse pidevat kasutamist: kaitsekiiver (EN 397), kaitseprillid (EN 166/EN 166-3), kaitsekuularid (EN 352), keha kattev riietus, helkurvest (EN 471), töökindad (EN 388) ja terasninaga kaitsejalanõud (EN 20345 S1)  Isikukaitsevarustuse (IKV) videolõik

R

 • Respact

  respACT on Austria ettevõtete platvorm sotsiaalseks vastutuseks majanduses (Corporate Social Responsibility, CSR) ja jätkusuutlikuks arenguks. Pioneerina toetab respACT oma ettevõtjatest liikmeid aktuaalsete uudiste ja teabega, mis puudutab jätkusuutlikku majandust, regulaarseid võimalusi uute sidemete loomiseks ning pakkumisi kompetentsi arendamiseks. "Responsible actions" on suunatud järgmiste valdkondade ühiskondlikuks, ökoloogiliseks ja majanduslikuks kaasajastamiseks: juhtimine ja disain, turg, töötajad, keskkond ja ühiskond. (www.respact.at)
 • Responsible Care

  See on ülemaailmne vabatahtlik keemiatööstuse initsiatiiv eesmärgiga parandada tervise, ohutuse ja keskkonna olukorda läbi range enesekontrolli.

  Sertifikaadid

 • Ringmarsruudi mudel

  Ringmarsruudi mudeli puhul on meie transpordiettevõtted pidevalt kahe riigi vahet teel (nt Saksamaa - Prantsusmaa - Saksamaa).
 • Ristside

  Koormakinnitusmeetod külgkiirenduste korral turvalisuse tagamiseks (külgedele mõjuva jõu vastu). Kasutatakse muuhulgas ka keemiatööstuses.  Vaata ka Blokeerimine.

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER ühendas 2005. aastal ohutuse/tervise, keskkonna ja kvaliteedi valdkonnad. 2008. aastal installiti Security Management. Sellest ajast saati on nimetatud teemad viidud termini SHEQ alla.  SHEQ-juhtimine

 • Short Sea Shipping

  Short Sea Shipping viitab kaubaveole mööda mereteid ühe kontinendi piires. See on LKW WALTERi jaoks üks kombineeritud liikluse võimalikest transporditeedest.  Vaata ka Kombineeritud transport.

 • Sõidumeerik

  Sõidumeerik on elektroonikaseade, mis märgib üles peamiselt sõidu- ja puhkeaegu.
 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  SQAS hinnang on süsteem, mis on arendatud välja CEFIC, "European Chemical Industry Council" (Rahvusvaheline keemialiitude nõukogu) poolt.
  Hinnangut tuleb iga 3 aasta tagant uuendada ja seda kasutatakse kvaliteedi, ohutuse (inimeste ja vara kaitse), keskkonnakäitumise ning transpordi- ja logistikafirmade CSR-meetmete ühtsel viisil määratlemiseks.
  LKW WALTERile anti esmakordne hinnang 1995. aastal SQAS põhjal.
 • Suuremahulisus

  Suuremahulisuse all mõistame mahu (m³) ja kaalu suhet.

T

 • T1, T2, T-

  T1, T2 ja T- on tolli transiididokumendid tollikaupade liikumiseks 27 ELi liikmesriikide, Norra, Islandi, Šveitsi, Türgi ja Serbia vahel.
 • Täiskoorem

  Täiskoormate puhul on tegu terve veoauto koormaga, mis on mõeldud põhimõtteliselt üksnes ühele vastuvõtjale. Selle rahvusvaheline termin on "FTL" - Full Truck Load.
 • Tarneklauslid

  Incoterms (Rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu) on standardiseeritud rahvusvahelised tarneklauslid. Need on koostatud ja väljastatud Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt (kehtib: Incoterms 2010). Äritehingu osapooled (müüja, ostja) saavad Incoterms alusel tarneklausli osas kokku leppida. Incoterms aitab reguleerida peamiselt müüja ja ostja kohustusi, eriti kaubanduspartnerite vahelist riskide ülekandumist ja tarnekulusid.  Tarneklauslid

 • Terminal (raudtee/praamid)

  Kombineeritud transpordis (maantee-raudtee/laev) on terminal rajatis laadimisüksuste (treiler, konteiner) käsitsemiseks raudteejaamades ja sadamates.
 • TIR-märkmik

  TIR-märkmik on suurima kohaldamisalaga transiididokument. See kehtib väljaspool EL-i piire idas, Lähis- ja Kesk-Idas. TIR-süsteemi korraldaja on IRU, kes vastutab EL- ja muudes TIR-liikmesriikides tollimaksu 100 000 eurot ulatuses ühe TIR-märkmiku kohta. Teatud TIR-liikmesriikides on garantii limiidiks 60 000 eurot ühe TIR-märkmiku kohta.
 • Tollitõkend

  Tollikauba transportimise korral saavad tolliametnikud tollitõkendi (tolliplommi) kinnitada nii veoki laadimisruumile (= ruumi lukustus) kui ka kaubaühikule.
 • Transpordibörs

  Transpordibörsil toimub (enamasti reaalajas) koormate ja vedudega kauplemine koormapakkujate ja kaubaruumipakkujate vahel.
 • Tugipostid

  Siinkohal on tegu treileri kinnituslattidega, mis on ankurdatud sõiduki põhja külge. Tugipostid on mõeldud kasutamiseks veose kinnitusvahendina, mille külge saab kaupa kinnitada.
 • Tugipostid

  Tugipostid on külgmised vertikaalsed tugitalad, mis on osa treilerist.

U

 • Üldavarii

  Ebatavalisi sündmusi või juhte kirjeldav väljend jõe- ja meretranspordis.
  Üldavarii eeliseks on, et laeva päästmise ja ühiste ohtude koorem jagatakse võrdselt laeva ja koorma/veose omaniku vahel.

V

 • Veosekindlustus

  Veosekindlustus on kauba kindlustus. Kindlustus hakkab kehtima alates kauba pealelaadimisest kokkulepitud üleandmiskohas ja lõpeb selle mahalaadimisega. See katab kahjud, mis ületavad vedaja vastutusulatuse vastavalt CMR-ile. Eraldi transpordikindlustus tehakse kliendi tellimusel ja kulul. Selle seaduslikuks aluseks on "Allgemeinen Österreichischen Transportversicherungs-Bedingungen" (AÖTB 1988).

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (poolhaagis)

  Poolhaagiseid rakendatakse peamiselt kombineeritud liikluses raudteel/maanteel. Ettevõtte oma masinapargi poolhaagised täidavad kõrgeimaid koormate kinnitamise nõuded. (Kontroll vastavalt EN 12642 XL). Praegu on meil neist käigus enam kui 200.  LKW WALTERi haagisepark

X

 • XL-haagis

  Standardsest haagisest erinevalt on XL-haagise ehituse omapära selline, mis toetab positiivselt koormate kinnitamist - nt sarrustatud esisein, 4 ukselukku, tugevdatud tent, vähemalt 32 külglatti, tugev kerekonstruktsioon ja sarrustatud külgtent.

  Meie haagisepark koosneb üksnes XL-haagistest.  Vaata ka EN 12642 XL.

^ - Top

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku veebilehe kasutamise kogemust. Kui klõpsate nuppu "Nõustun", olete nõus küpsiste kasutamisega. Kui soovite mõned küpsised välistada, klõpsake siia. Lisateavet Teie andmetega ümberkäimise kohta leiate meie kasutustingimustest ja andmekaitsejuhistest alt

Nõustun