Efektiivne veose kinnitamine sõltub kaubaliigist ja algab õigest, transpordile vastavast pakendist, kauba pealelaadimisest ja paigutusest ning kinnitamisest. Üksnes hästi pakitud ja paigutatud kaupa saab kinnitada ja transportida ohutult ja turvaliselt.

Koormakinnitusviisid

Koorma blokeerimine

Koorma blokeerimine: eest kaubaalustega tõkestamine Koorma blokeerimine: eest kaubaalustega tõkestamine

Blokeerimine tähendab, et kaup laaditakse otse ja ilma vahedeta laadimisruumi piireteni (esisein, ported, koormatoed).
Selline pealelaadimine on kombinatsioonis XL-haagistega eriti tõhus koorma kinnitamise meetod.


Kui see pole kauba omaduste tottu voimalik, tuleb koorem tokestada pingutusrihmade ja abivahendite abil.

Jõupõhine kinnitus sidumise teel Jõupõhine kinnitus sidumise teel

Koorma pealtsidumine

Pealtsidumise korral suurendatakse kauba koormuse jõudu veoplatvormile kauba kinnitamise teel ning saavutatakse seeläbi parem koormakinnitus.


See saavutatakse näiteks pingutusrihmadega sidumise teel.

Blokeerimise ja sidumise kombineerimine Blokeerimise ja sidumise kombineerimine

Kombineeritud koormakinnitus

Kombineeritud koormakinnituse korral kombineeritakse blokeerimine ja koormarihmadega sidumine. Kaup laaditakse nt vastu esipaneeli ja kasutatakse diagonaal-, silmus- või pealtsidumist. Praktikas kasutatakse sellist koormakinnitusmeetodit väga sageli.


Siin toodud jooniste puhul on tegu näidistega. Konkreetsete praktiliste näidistega teabelehed standardile EN 12195-1 vastavate koormakinnitusmeetodite kohta erinevate tootegruppide jaoks.

Videoklipp "Koorma kinnitamise viisid"

Koorma kinnitamise viisid play
True
http://www.lkw-walter.ee/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Koorma kinnitamise füüsikalised põhimõtted

Jõu toime koormale maanteetranspordis

Tavapärasel sõidurežiimil (k.a täispidurdused, kiirendused, vältimismanöövrid ja halvad teede tingimused) mõjuvad kaubale äärmiselt tugevad jõud.


Näiteks: 0,5 jõuühikut küljele tähendab, et 10-tonnise massiga kauba korral mõjub tendile kuni 5-tonnine jõud: 0,5 jõuühikut = 50% kauba massist.Jõu toime koormale maanteetranspordis Jõu toime koormale maanteetranspordis

Hõõrdetegur µ (mü)

 

Kui koorem asub laadimispinnal, esineb koorma ja aluspinna vahel hõõrdumine, mida väljendatakse hõõrdeväärtuse kaudu. Selle abil arvutatakse koorma libisemiskindlus ja vajalik pingutusrihmade arv.

Pingutusrihmad ja abivahendid koorma kinnitamiseks

Piisav arv koormakinnitusvahendeid (koormarihmad, nurgakaitsmed, libisemisvastased matid) ja nende laitmatu seisukord on tõhusa koormakinnituse põhieeldused.
Pika hoovaga pingutusseadmega pingutusrihm Pika hoovaga pingutusseadmega pingutusrihm Eelpingutusjõu mõõtevahend Eelpingutusjõu mõõtevahend

Pingutus- ehk koormarihmad ja eelpingutusjõu mõõtevahend

Pingutusrihmad on mõeldud eelkõige koorma sidumiseks veovahendil. Kinnitusvahendite abil suurendatakse koormust ja saavutatakse parem koormakinnitus. Põhimõttliselt eristatakse:

 • Lühikese hoovaga pingutusseade pingutusjõuga u 350 daN (kg)
 • Pika hoovaga pingutusseade pingutusjõuga u 500 daN (kg)

Tõhus pingutusjõud sõltub põhimõtteliselt jõust, mida on vaja pingutusrihma pingule tõmbamiseks pingutusseadme abil. Seetõttu saab saavutatavat tõhusat pingutusjõudu määrata üksnes eelpingutusjõu mõõtevahendiga.

Videoklipp "Koormarihmadekäsitsemine"

Koormarihmadekäsitsemine play
True
http://www.lkw-walter.ee/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Abivahendid: libisemisvastased matid ja nurgakaitsmed

Põhimõtteliselt suurendavad libisemisvastased matid hõõrdeväärtust. See omadus on koormakinnitusel eeliseks, aga üksnes teatud toodete puhul. Teiste toodete puhul võib nende kasutamisel olla isegi vastupidine toime (nt kaup libiseb kaubaalusel, suureneb ümberkukkumise oht).

Nurgakaitsmed ei kaitse mitte ainult kaupa ja pingutusrihma, vaid moodustavad ka koormakinnituse tõhusa abivahendi, jagades eelpingutusjõudu ühtlaselt.

LKW WALTER eeldab standardvarustusena 20 pingutusrihma. Libisemisvastased matid ja nurgakaitsmed pole standardvahendid. Klient peab nende kasutamisest sõltuvalt määratlema, milliste omadustega vahendit on koorma kinnitamiseks tarvis.

Vastutus koorma kinnitamisel

CMR

CMR on olulisim õiguslik alusdokument rahvusvahelise veo läbiviimiseks ja reguleerib ühtlasi ka koorma kinnitamisega seotud vastutust.


Artikkel 17.4.b ja c.

Vedaja vabaneb vastutusest, kui kauba kaotsiminek või kahjustamine on erilise riski tagajärg, mis on lahutamatult seotud ühe või mitme järgmise asjaoluga:

 1. Pakendi puudumine või defektid juhtudel, kui pakendita või nõuetekohase pakendita veetavad kaubad võivad oma loomulike omaduste tõttu rikneda või saada vigastatud.
 2. Kauba töötlemine, pealelaadimine, paigaldamine või mahalaadimine saatja või saaja või kolmandate isikute poolt, kes tegutsevad saatja või saaja nimel.
Vastutus koorma kinnitamisel

Koorma kinnitamise vastutust reguleerivad erinevad õiguslikud alusdokumendid. Sisuliselt jaguneb vastutus nõuetekohase koorma kinnitamise eest laadija (laadimispersonal) ja vedaja (autojuht) vahel.


Transpordikindel laadimine

 • Laaditav kaup ja selle pakend peavad olema nõuetekohases seisukorras ja transpordiks sobilikud (stabiilne pakend).
 • Kasutatavad kaubaalused ja muud laadimise abivahendid peavad olema tehniliselt laitmatus seisukorras.
 • Koorem peab olema paigutatud ja kinnitatud nii, et see ei saaks libisema hakata ega kahjustuda ning et sõidukil ümber või sellelt maha kukkumine oleksid välistatud.

Ohutu laadimine

 • Lubatud kogukaalust kinnipidamine
 • Lubatud teljekoormustest kinnipidamine
 • Lubatud sõiduki mõõtmetest, sh koorem, kinnipidamine
 • Rakendatud koorma kinnitusmeetmete tõhususe kontroll, nt pingutusvahendi järelepingutamine
 • Sõiduki funktsioone ei tohi takistada (ühepoolne täitmine, pealtpoolt raske koorem)

Koorma kinnitamise standardid

EN standardid kehtivad kogu Euroopa Liidus. Nende abil on kehtestatud ühtse ja nõuetekohase koorma kinnitamise rahvusvaheline standard.

Kõige tüüpilisemad standardid meie rakendusalas:

 • DIN EN 12195-1:2014 Korrektse koormakinnituse kindlaksmääramine
 • DIN EN 12642 Sõidukite kerekonstruktsioonid (L-/Normal‘ või XL-haagis)
 • DIN EN 12640 Kinnituskonksud (nt kinnitusaasade hoidmisjõud ja paigutus haagisel)
Kombineeritud transport Kombineeritud transport

Koormakinnitus kombineeritud liikluses

Kombineeritud liikluses peab koorem olema kinnitatud mõlemas sõidusuunas (rong - 1 G) ja küljele (laev 0,7 G) libisemise vältimiseks. Haagiseid/poolhaagiseid laaditakse raudteetranspordis vagunisse nii vastu- kui ka sõidusuunas.

XL-haagis versus standardhaagis

Standardhaagisest erinevalt on XL-haagisel koorma kinnitamisel teatud omadused, mis koorma kinnitamist positiivselt toetavad - nt sarrustatud esisein, tugevam kere ja sarrustatud külgseinad. Meie kraanaga tõstetavate haagiste park koosneb üksnes XL-haagistest.

Eksperdid koorma kinnitamise teemal

Selle eest, kuidas ohutult laadida ja kinnitada, vastutab laadija, kes tunneb nii kaupa kui ka pakendit!


LKW WALTER EI paku ekspertnõuandeid ja EI nõusta kliente ja/või laadijaid seoses optimaalse või korrektse koormakinnitamise meetmete osas!


Korrektne koormakinnitus sõltub kauba ja pakendi omapärast. Seetõttu laske end nõustada koormakinnituse ekspertidel vastavalt oma kauba omadustele.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Euroopa Komisjon
 • Kindlustuseksperdid
 • Nõustamisettevõte Veose kinnitamine

Edasine informatsioon:

^ - Top

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku veebilehe kasutamise kogemust. Kui klõpsate nuppu "Nõustun", olete nõus küpsiste kasutamisega. Kui soovite mõned küpsised välistada, klõpsake siia. Lisateavet Teie andmetega ümberkäimise kohta leiate meie kasutustingimustest ja andmekaitsejuhistest alt

Nõustun