Mis on tarneklauslid Incoterms?

Incoterms (Rahvusvaheliste kaubandusreeglite kogu) on standardiseeritud rahvusvahelised tarneklauslid. Need on koostatud ja väljastatud Rahvusvahelise Kaubanduskoja poolt (kehtib: Incoterms 2010). Äritehingu osapooled (müüja, ostja) saavad Incoterms alusel tarneklausli osas kokku leppida. Incoterms aitab reguleerida peamiselt müüja ja ostja kohustusi, eriti kaubanduspartnerite vahelist riskide ülekandumist ja tarnekulusid.

Mida reguleeritakse tarneklauslites Incoterms?

Tarneklausli alusel kokku leppides reguleeritakse lepingupartnerite vahel eelkõige järgmisi punkte:
Kus ja millal toimub kauba kadumise, varguse või kahjustamise riski üleminek müüjalt ostjale


Tarnekulude jaotus


Ekspordi ja impordi tolliformaalsuste täitmise kohustused

Millised tarneklauslid on olemas?

Ülevaade tarneklauslitest:
Need andmed moodustavad kokkuvõtte, mis ei peegelda lepingupartnerite täielikku õiguste ja kohustuste kogumit.

Maanteetranspordi tarneklauslite selgitus

EXW - Ex Works / Hangitud tehasest (... nimetatud tarne sihtkoht)

Müüja ei kanna tehasest/laost hankides kulusid ega riske. Müüja ei vastuta kauba pealelaadimise eest ostja transpordivahendile ega ekspordi-tolliformaalsuste täitmise eest
EXW - Ex Works / Hangitud tehasest

FCA - Free Carrier / Franko vedaja (... nimetatud tarne sihtkoht)

Ostja kannab kulud ja võtab riskid, kui vedaja on väljumiskohas. Müüja kohustub laadima kauba järeletulevale veovahendile ja vajadusel vabastama kauba väljasõitmiseks (ekspordi-tolliformaalsus).
FCA - Free Carrier / Franko vedaja

CPT - Carriage paid to / Vedu makstud kuni (... nimetatud transpordi sihtkoht)

Müüja peab sõlmima veolepingu ja tasuma kauba veoraha nimetatud sihtkohani. Müüja on aga kohustatud vabastama kauba väljasõitmiseks (ekspordi tolliformaalsus). Riskid (kauba kadumine, kahjustamine) lähevad müüjalt ostjale, kui kaup on antud väljumiskohas esimese vedaja käsutusse. Vajadusel peab aga müüja võtma üle impordi tolliformaalsuste täitmise kohustuse.
CPT - Carriage paid to / Vedu makstud kuni

CIP - Carriage and Insurance paid to / Vedu ja kindlustus makstud kuni (... nimetatud transpordi sihtkoht)

Müüja peab sõlmima veolepingu ja kandma kulud kauba veoks nimetatud sihtkohani. Samuti kuulub müüja kohustuste hulka kauba vabastamine (ekspordi-tolliformaalsus), kui selleks on vajadus. Müüja sõlmib kindlustuslepingu kauba ostja kasuks veo ajal, et katta kauba kaotamise või kahjustamise riskid. Need riskid (kauba kaotamine, kahjustamine) võtab ostja alates kauba üleandmisest esimesele vedajale lähtekohas. Vajadusel peab aga müüja võtma üle impordi tolliformaalsuste täitmise kohustuse.
CIP - Carriage and Insurance paid to / Vedu ja kindlustus makstud kuni

DAT - Delivered at Terminal / Tarnitud terminalis (... nimetatud terminal sihtsadamas/-kohas)

Müüja kannab tarnekulud ja võtab seotud riskid kuni nimetatu sihtsadama/-kohani, k.a saabuvalt veovahendilt mahalaadimise kohustuse. Vajadusel võtab aga ostja impordi tolliformaalsuse täitmise kohustuse.
DAT - Delivered at Terminal / Tarnitud terminalis

DAP - Delivered at Place / Tarnitud kohale (... nimetatud transpordi sihtkoht)

Müüja seab saabuvalt veovahendilt mahalaadimiseks kauba ja kannab kogu riski, mis kaasneb kauba kohaletoomisega nimetatud kohta. Impordi tollivormistuse kohustuse ja mahalaadimisega tegeleb ostja!
DAP - Delivered at Place / Tarnitud kohale

DDP - Delivered Duty paid / Tarnitud, toll tasutud² (... nimetatud transpordi sihtkoht)

Müüja seab importriigis nimetatud sihtkohas impordiks klaaritud (tolliformaalsus) kauba saabuva veovahendi jaoks laadimisvalmis ning kannab senini riske. Müüja kohustus on ka maksta kõik maksud ja tolliformaalsused impordi ja ekspordi jaoks. Ostja kohustus on tegeleda mahalaadimisega.
DDP - Delivered Duty paid / Tarnitud, toll tasutud²
² Kui mõlemad osapooled peaksid sellegipoolest soovima vabastada müüja kohustuslikest maksudest seoses kauba importimisega (nt käibemaks), tuleb see sõnaselgelt müügilepingu lisast välja tuua (originaalsäte Incoterms 2000) või tuleb kasutada DAPi.

Edasine informatsioon:

^ - Top

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid, et pakkuda Teile parimat võimalikku veebilehe kasutamise kogemust. Kui klõpsate nuppu "Nõustun", olete nõus küpsiste kasutamisega. Kui soovite mõned küpsised välistada, klõpsake siia. Lisateavet Teie andmetega ümberkäimise kohta leiate meie kasutustingimustest ja andmekaitsejuhistest alt

Nõustun